Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

Cuộc sống tại thung lũng Silicon đắt đỏ đến mức những người kiếm được 400.000 USD một năm (hơn 9 tỷ VND) cũng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu tại đây. Dưới đây là thu nhập của tầng lớp trung lưu tại 15 thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ.

1: Charlotte, North Carolina

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 122.312 USD (khoảng 2,8 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 61.156 USD (khoảng 1,4 tỷ VND)

2. Phoenix, ArizonaKiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này • Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 123.012 USD (khoảng 2,85 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 61.506 USD (khoảng 1,42 tỷ VND)

3. St. Louis, Missouri

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 123.142 USD (khoảng 2,85 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 61.571 USD (khoảng 1,42 tỷ VND)

4. Riverside, California

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 123.988 USD (khoảng 2,87 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 61.994 USD (khoảng 1,43 tỷ VND)

5. Houston, Texas

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 127.604 USD (khoảng 2,95 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 63.802 USD (khoảng 1,47 tỷ VND)

6. Atlanta, Georgia

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 130.762 USD (khoảng 3 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 65.381 USD (khoảng 1,51 tỷ VND)

7. Dallas, Texas

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 134.764 USD (khoảng 3,11 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 67.832 USD (khoảng 1,57 tỷ VND)

8. Chicago, Illinoi

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 136.806 USD (khoảng 3,16 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 68.403 USD (khoảng 1,58 tỷ VND)

9. Denver, Colorado

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 153.286 USD (khoảng 3,55 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 76.643 USD (khoảng 1,77 tỷ VND)

10. Minneapolis, Minnesota

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 153.712 USD (khoảng 3,55 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 76.856 USD (khoảng 1,77 tỷ VND)

11. Baltimore, Maryland

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 154.788 USD (khoảng 3,58 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 77.394 USD (khoảng 1,79 tỷ VND)

12. Seattle, Washington

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 164.266 USD (khoảng 3,8 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 82.133 USD (khoảng 1,9 tỷ VND)

13. Washington, DC

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 199,338 USD (khoảng 4.6 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 99,669 USD (khoảng 2.3 tỷ VND)

14. San Francisco, California

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 203,428 USD (khoảng 4.7 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 101,714 USD (khoảng 2.35 tỷ VND)

15. Silicon Valley, California

Kiếm hơn 9 tỷ mỗi năm vẫn chỉ là tầng lớp trung lưu ở những thành phố này

• Thu nhập trung bình của tầng lớp trung lưu: 399.999 USD (khoảng 9.25 tỷ VND)

• Thu nhập trung bình của người dân: 120.672 USD (khoảng 2.79 tỷ VND)

Theo Huy Nguyễn (Theo BI) (Dân Việt)