Bảng mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa Hà Nội 2019

Bảng mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa Hà Nội 2019

Khi làm hồ sơ dự thi và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng 2019, thí sinh cần lưu ý mã trường, mã ngành mà mình đăng ký. Khi xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội cần ghi đúng mã trường là BKA còn vào ngành kỹ thuật cơ điện tử thì mã ngành là ME1.
Từ ngày 1 – 20/4 thí sinh sẽ ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 và đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng. 
Dưới đây là bảng ghi cụ thể mã trường, mã ngành xét tuyển của trường Đại học Đại học Bách khoa Hà Nội 2019 các thí sinh có thể tham khảo:
Bảng mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa Hà Nội 2019 - 1
Bảng mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa Hà Nội 2019 - 2
Bảng mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa Hà Nội 2019 - 3
Bảng mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa Hà Nội 2019 - 4
Bảng mã trường, mã ngành Đại học Bách khoa Hà Nội 2019 - 5
Theo Hoàng Thanh (Infonet)